Skapa nästa års cup - kopiera inställningar

2011.05.10

 

Nedan beskrivs instruktionerna i punktform för att korrigera problemet.
Det rekommenderas att du klickar på utskrifts-ikonen så att du har underlaget på papper när du ska genomföra ändringarna.

 

 

Om du ska skapa en turnering som är samma i upplägg som förra året, har du mycket hjälp att hämta, genom att kopiera inställningar från förra årets turnering.

 

 

1.

Starta med att skapa upp turneringen på webben. Välj menypunkt WebCuMap:Lägg upp ny cup på webben på fliken Egen Cup.
OBS!  Innan du skapar den nya turneringen, välj förra årets turnering från listan Kopiering från tidigare turnering.

På detta viset, får du en turneringsportal som i princip är en kopia av förra årets turnering.

 

Det som kan behöva justeras via Webbadmin, är texterna med datum och årtal. Samt utbyte av dokument med t.ex. spelregler.

 

 

2.

Öppna menygruppen Planeringsfas och välj menyvalet Kopiera grupper, slutspel och tidsberäkning från föregående års turnering

 

3.

Välj nu turnering från listan Välj turnering att kopiera från .  

 

4.

Klasserna i turneringen visas. Kryssmarkera de klasser som du vill kopiera till den nya turneringen.  

 

5.

Startdatum för turneringen ska anges. Detta datum ligger till grund när programmet ska kopiera tidsberäkningen, så det är viktigt att du anger korrekt datum. 

 

6.

Justera turneringsnamnet vid behov, t.ex. genom att lägga till årtalet.  

 

7.

Klicka på knappen Kopiera.  

Efter en stund är kopieringen genomförd.

 

8.

Återgå till menyn.  

 

9.

Välj menypunkten Planering av egen cup. Nu finns klasserna som precis blivit kopierade.

Nu kan du t.ex. klicka på Ändra för att justera gruppspelet och slutspelen.

Eller gå direkt till Tidsberäkning.
 

 

 

För detaljinformation -studera dokumentationen som återfinns under hjälpavsnittet Cupplanering - steg för steg.