Ta bort matcher i klass utan tabellberäkning

2013.04.15

 

Nedan beskrivs instruktionerna i punktform för att korrigera problemet.
Det rekommenderas att du klickar på utskrifts-ikonen så att du har underlaget på papper när du ska genomföra ändringarna.
 

För klasser utan tabellberäkning kan du ta bort matcher om du vill minska ner antalet matcher per grupp

 

 

1.

Välj Menyval Validera/justera grafiska villkor  

 

2.

Välj åldersklass från listan och klicka på Välj 

 

3.

Nu visas de grafiska villkoren med gruppspel till vänster - slutspel till höger.

 

4.

Klicka nu på den lilla rutan som visar antal matcher per grupp  

 

5.

I den nya bilden, markera en match och ta bort till höger. Nu ser du i den rosa texten under en funktion som anger hur många matcher varje lag spelar.

Detta för att underlätta så att inte ett lag tas bort för många gånger. Spara när du är klar och återgå till grafiska villkor

 

 

6.

Klicka på Valideringssymbolen överst till höger  

 

7.

Klicka på KLAR överst.  

 

8.

Kör menypunkten Kontrollera/Ange hänvisning till planerna under cupen  

 

9.

Kör menypunkten Validera/justera grafiska villkor igen. Detta krävs när man manuellt placerat ut matcherna..  

 

10.

Kör menypunkten Fullständig validering av turneringen. Detta för att kontrollera att dina utplacerade matcher inte har konflikt med andra matcher.  

 

11.

När alla ändringar är genomförda, ska du avsluta med menypunkten WebCuMap:Uppdatera med lottning, klasser och lag.
När detta är genomfört, finns den uppdaterade lottningen och spelschemat på webben.