Ändra slutspelsvillkoren

2011.04.05

 

Nedan beskrivs instruktionerna i punktform för att korrigera problemet.
Det rekommenderas att du klickar på utskrifts-ikonen så att du har underlaget på papper när du ska genomföra ändringarna.

 

 

Om ni i sista minuten finner att slutspelsvillkoren inte är korrekta, så har ni möjlighet att justera villkoren utan större problem.

Exempel på slutspelsvillkor som kan justeras är följande:

  + Ändring i slutspelsträden  (dra om villkor, minska/utöka slutspel)

  + Ändring i slutspelsgrupper (även lägga till eller ta bort)

  + Ändring i kvalificieringsmatcher (även lägga till eller ta bort)

  + Ändring i placeringsmatcher (även lägga till eller ta bort)

  + Minska eller öka med lag i grupperna. Samt välja dubbelmöte.

 

Det enda tillfället ni måste återställa klassen och göra om hela tidsberäkningen, är om ni gör stora ändringar i gruppspelet. T.ex. minskar eller utökar med fler grupper.

Detta ska man således undvika så långt möjligt.
 

 

1.

Välj Menyval Validera/justera grafiska villkor  

 

2.

Välj åldersklass från listan och klicka på Välj  

 

3.

Nu visas de grafiska villkoren med gruppspel till vänster - slutspel till höger.

 

 

 

Exempel:  2:an från grupp B ska till kvartsfinal 1 i stället för till kvartsfinal 3. Samt 2:an från grupp A ska skiftas till kvartsfinal 3 .

 

 

1.

Klicka på linjen som motsvarar villkoret och klicka på valet Ta bort. Gör motsvarande för det villkor som finns till kvartsfinal 3. 

 

2.

Klicka på 2:an från Grupp B och dra linjen till kvartsfinal 1.  

 

3.

Klicka på 2:an från Grupp A och dra linjen till kvartsfinal 3.  

 

4.

Klicka på Valideringssymbolen överst till höger  

 

5.

Klicka på KLAR överst  

 

6.

Eftersom inga matcher tillkommit eller försvunnit, så räcker det med att avsluta med menypunkten WebCuMap:Uppdatera med lottning, klasser och lag.
När detta är genomfört, finns den uppdaterade lottningen och spelschemat på webben.