Minska antal lag i grupp

2011.04.05

 

Nedan beskrivs instruktionerna i punktform för att korrigera problemet.
Det rekommenderas att du klickar på utskrifts-ikonen så att du har underlaget på papper när du ska genomföra ändringarna.

 

 

I detta exempel utgår vi ifrån att ett lag utgår och det inte finns något ersättande lag.
Vi vill minska gruppen från en 5-lags grupp, till en 4-lags grupp.

 

 

1.

Välj Menyval Validera/justera grafiska villkor  

 

2.

Välj åldersklass från listan och klicka på Välj  

 

3.

Nu visas de grafiska villkoren med gruppspel till vänster - slutspel till höger.

 

4.

Klicka nu på den svarta grupp-rubriken där laget ingår, t.ex. Grupp 2  

 

5.

I den nya bilden, välj alternativet Minska med ett lag i gruppen.  

 

6.

Välj från listan, vilket lag som ska utgå. Fortsätt med att klicka på KLAR  

 

7.

Klicka på Valideringssymbolen överst till höger  

 

8.

Klicka på KLAR överst  

 

8.

Information visas med vilka matcher som blivit borttagna. Övriga matcher finns kvar - oförändrade.  

 

9.

När alla ändringar är genomförda, ska du avsluta med menypunkten WebCuMap:Uppdatera med lottning, klasser och lag.
När detta är genomfört, finns den uppdaterade lottningen och spelschemat på webben.