Utöka antal lag i grupp

2011.04.05

 

Nedan beskrivs instruktionerna i punktform för att korrigera problemet.
Det rekommenderas att du klickar på utskrifts-ikonen så att du har underlaget på papper när du ska genomföra ändringarna.

 

 

I detta exempel utgår vi ifrån att ett lag tillkommer efter spelschemat är presenterat.
En av 4-lags grupperna ska utökas till en 5-lags grupp.

 

 

1.

Välj Menyval Validera/justera grafiska villkor  

 

2.

Välj åldersklass från listan och klicka på Välj  

 

3.

Nu visas de grafiska villkoren med gruppspel till vänster - slutspel till höger.

 

4.

Klicka nu på den svarta grupp-rubriken där laget ska tillkomma, t.ex. Grupp 2  

 

5.

I den nya bilden, välj alternativet Öka med ett lag i gruppen. Fortsätt med att klicka på KLAR.  

 

6.

Klicka på Valideringssymbolen överst till höger  

 

7.

Klicka på KLAR överst  

 

8.

Information visas med vilka matcher som blivit tillagda.
Klicka på Ja vid frågan Vill du hoppa till matchlistan?
 

 

Tips! Om du vill ha detaljinformation om hur aktivitetskalendern fungerar, ska du klicka HÄR
 

 

9.

I aktivitetskalendern - klicka på fliken Matchlista. Här ska du finna de nya matcherna.  

 

10.

Gör eventuellt korrigeringar genom att Välja datum samt klicka på fliken Planer och välja de planer som ska visas i kalendern.
 

 

11.

Klicka nu på en match i matchlistan och dra matchen till aktuell plan och starttid. När du släpper musknappen, hamnar matchen på planen.  

 

12.

Fortsätt på samma sätt med de resterande matcherna från matchlistan.
Observera att dessa matcher automatiskt har fått unika matchnr.
Det föreligger således inget behov av att köra menypunkten 'Skapa unika matchnr' igen.
 

 

13.

Det nya laget måste lottas in i gruppen. Välj menypunkten Placera ut lagnamn efter lottning samt lagbyte  

 

14.

Kör menypunkten Kontrollera/Ange hänvisning till planerna under cupen  

 

15.

Kör menypunkten Validera/justera grafiska villkor igen. Detta krävs när man manuellt placerat ut matcherna.  

 

16.

Kör menypunkten Fullständig validering av turneringen. Detta för att kontrollera att dina utplacerade matcher inte har konflikt med andra matcher.  

 

17.

Slutligen ska du avsluta med menypunkten WebCuMap:Uppdatera med lottning, klasser och lag.
När detta är genomfört, finns den uppdaterade lottningen och spelschemat på webben.