Minska antal lag i grupp med flytt i grupper

2011.04.05

 

Nedan beskrivs instruktionerna i punktform för att korrigera problemet.
Det rekommenderas att du klickar på utskrifts-ikonen så att du har underlaget på papper när du ska genomföra ändringarna.

 

 

Detta scenario uppkommer om det är så olyckligt att ett lag drar sig ur en grupp med minst antal lag.
I detta exempel utgår vi ifrån att ett lag utgår från en 3-lags grupp och den andra gruppen är en 4-lags grupp.
Då är det lämpligt att flytta ett lag från 4-lags gruppen, så det blir 2 stycken 3-lags grupper.

 

 

1.

Välj Menyval Validera/justera grafiska villkor  

 

2.

Välj åldersklass från listan och klicka på Välj  

 

3.

Nu visas de grafiska villkoren med gruppspel till vänster - slutspel till höger.

 

4.

Klicka nu på den svarta grupp-rubriken där 4-lags gruppen finns, d.v.s. den grupp som ska minskas efter omflyttning  

 

5.

I den nya bilden, välj alternativet Minska med ett lag i gruppen. Välj lag från listan som ska flyttas till den andra gruppen.
Fortsätt med att klicka på KLAR
.  

 

6.

Klicka på Valideringssymbolen överst till höger  

 

7.

Klicka på KLAR överst  

 

8.

Information visas med vilka matcher som blivit borttagna.  

 

9.

Eftersom laget har bytat grupp, måste du också ändra lottningen.
Välj Menyval Placera ut lagnamn efter lottning samt lagbyte

  

 

10.

Välj åldersklass från listan  

 

11.

Klicka nu på laget som ska flyttas i vänster lista och dra den över det laget som ska utgå.  

 

12.

När du släpper musknappen, ersätts det gamla laget med det nya. Det gamla laget hamnar nu i den vänstra listan.  

 

13.

Klicka med höger musknapp på det laget som utgått. Välj från menyn om du vill inaktivera eller ta bort laget.  

 

14.

Klicka på knappen Uppdatera lottning.  

 

15.

Återgå till menyn.  

 

16.

Slutligen ska du avsluta med menypunkten WebCuMap:Uppdatera med lottning, klasser och lag.
När detta är genomfört, finns den uppdaterade lottningen och spelschemat på webben.